University PETSANDPEOPLE

Договір публічної оферти про надання інформаційно-консультативних послуг

Дана публічна оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі - «Замовник») і є публічною пропозицією фізичної особи-підприємця Подобреевой Наталії Олександрівни (далі - «Виконавець») укласти договір, размещенний в мережі Інтернет за адресою: https://universitypetsandpeople.online/ (далі - «Договір»), на наступних умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повного і безумовного згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, підписаному сторонами на папері.
1.3. Відповідно до положень ч. 2 ст. 638 і ст. 642 Цивільного кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг, Замовник, акцептуючи дану публічну оферту, стає Замовником, а Виконавець і Замовник спільно - Сторонами Договору.
1.4. У зв'язку з вищевикладеним, уважно ознайомтеся з текстом даної публічної оферти і якщо ви не згодні з умовами та правилами, або з будь-яким іншим пунктом його умов, Виконавець пропонує відмовитися від укладення договору і використання послуг Виконавця.
1.5. Публічна оферта, викладена в цьому Договорі, вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://universitypetsandpeople.online/ і діє до моменту відкликання публічної оферти Виконавцем.
1.6. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що розуміє значення своїх дій і здатний керувати ними, не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози. Договір укладено Замовником добровільно, з попередніми повним ознайомленням з умовами цього Договору, зміст якого Замовнику зрозуміло.
1.7. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови публічної оферти або відкликати її. У разі зміни Виконавцем умов цього Договору-оферти, зміни вступають в силу з моменту розміщення змінених умов в мережі Інтернет за адресою https://universitypetsandpeople.online/, якщо інший термін не зазначений Виконавцем при такому розміщенні.
1.8. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту.
1.9. Оплата послуг Виконавця на умовах і в порядку, визначених цим Договором та на відповідних сторінках сайту Виконавця https://universitypetsandpeople.online/, вважається акцептом (безумовним прийняттям) умов публічної оферти (моментом укладання Договору) цього Договору публічної оферти.
1.10. Укладаючи цей договір Замовник автоматично погоджується з повним і безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на послуги і всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:
2.1.1. Оферта - цей документ «Договір публічної оферти на надання інформаційно-консультаційних послуг» (далі - «Договір»), опублікований в мережі Інтернет за адресою: https://universitypetsandpeople.online/
2.1.2. Замовник - особа, яка здійснила акцепт оферти, і є таким чином замовником послуг Виконавця за укладеним Договором оферти. Замовником може бути будь-який право- і дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, фізична особа- підприємець, юридична особа і має намір скористатися послугами в порядку і на умовах, передбачених цим Договором, і яка здійснила Акцепт.
2.1.3. Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, зазначених у пункті 1.9 цього Договору оферти.
2.1.4. Виконавець - фізична особа-підприємець Подобреева Наталія Олександрівна, що надає інформаційно-консультативні послуги, визначені Договором.
2.1.5. Сайт - web-сторінка, доступна по посиланню (доменним ім'ям) https://universitypetsandpeople.online/, що дає можливість ознайомитися з інформаційно-консультаційними послугами, зв'язатися з Виконавцем.
2.1.6. Послуги - Інформаційно-консультаційні послуги з відповідних тем (програмами), що надаються Виконавцем Замовнику шляхом організації та під час проведення відповідного Заходи / Online-трансляції або за допомогою надання доступу для перегляду Відео-матеріалів. Перелік Послуг з відповідних тем, що надаються Виконавцем за цим Договором, визначається на Сайті.
2.1.7. Захід - конкретно визначено в односторонньому порядку Виконавцем, місце, формат, дата і проміжок часу, під час якого надається Послуга з відповідної тематики (програмі). Інформація зазначається на сторінці відповідного Заходи на Сайті.
2.1.8. Online-трансляція - конкретно визначені в односторонньому порядку Виконавцем, дата і проміжок часу, під час якого надається Послуга по відповідній темі (програмі), шляхом надання Замовнику доступу до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за Персональної посиланням, для перегляду відео - трансляції Заходи, в режимі реального часу. Інформація про Online-трансляції відзначається на сторінці відповідного Заходи / Online-трансляції на Сайті.
2.1.9. Відео-курс - відеозапис Заходи, на якому надається Послуга по відповідній темі (програмі). Замовнику надається доступ до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за Персональний посиланням на період, визначений в односторонньому порядку Виконавцем, для перегляду відеозапису Заходи. Інформація про Відео-курсі відзначається на сторінці відповідного Заходи / Відео-курсу тощо на Сайті.
2.1.10. Вебінар - сеанс голосового та (або) відеозв'язку з допомогою мережі Інтернет між Замовником (Замовниками) і Виконавцем, в ході якого Виконавець взаємодіє з Замовником (Замовниками) в реальному часі і проводить Заняття.
2.1.11. Контент - будь-які текстові, графічні, візуальні, звукові та інші матеріали, що надаються Замовнику в ході надання послуг і (або) розміщені Виконавцем в мережі Інтернет за посиланням https://universitypetsandpeople.online/, або за іншими посиланнями.
2.1.12. Користувач - фізична або юридична особа, яка зареєструвалася на Сайті, або ізьявіло бажання отримати Послуги Виконавця.
2.1.13. Користувач, який оплатив Послуги на умовах Договору, є Замовником.
2.1.14. Виконавець і Замовник / Користувач разом іменуються Сторони.
2.2. У Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п. 2.1. Договору. В такому випадку тлумачення терміну проводиться відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу - законодавством України, в другу чергу - на Сайті, потім загальноприйнятим тлумаченням положення.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Згідно з умовами цього Договору Виконавець надає Замовнику Послуги шляхом організації та під час проведення відповідного Заходи / Online-трансляції або за допомогою надання доступу для перегляду відео, а Замовник приймає та оплачує надані Послуги на умовах, передбачених цим Договором. Послуги надаються у вигляді відео семінарів, тренінгів, індивідуальних консультацій, вебінарів, модулів, майстер-класів, проходження програм і модулів тощо.
3.2. При наданні Послуг за Договором Виконавець має право залучати третіх осіб. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії залучених осіб як за свої власні.
3.3. Послуга, яка надається шляхом організації Заходи / Online-трансляції вважається наданою в повному обсязі через 3 дні після завершення Заходи / Online-трансляції, на якому (ій) надавалася послуга (на який зареєструвався Замовник), якщо Замовник, за цей час, не надіслав на електронну пошту Виконавця university.petsandpeople@gmail.com, рекламації, претензії або зауваження щодо якості та повноти наданої Послуги.
3.4. Послуга, що надається шляхом надання доступу до перегляду Відео-курсу вважається наданою в повному обсязі, після відправлення Виконавцем Замовнику на електронну адресу, вказану їм при реєстрації, посилання-доступу до матеріалів Відео-курсу.
3.5. Послуга вважається надана Замовнику в повному обсязі і вартість оплачених Замовником коштів не повертається Замовнику, якщо він (вказане Замовником при реєстрації кількість учасників) був відсутній (чи) на відповідному Заході / Online-трансляції і т.д., під час проведення якого надавалася послуга ( на який зареєструвався Замовник).
3.6. При реєстрації Замовник вказує свої прізвище, ім'я, по батькові, електронну пошту (e-mail), номер мобільного телефону, а також іншу інформацію, зазначену на Сайті або за запитом Виконавця. У разі необхідності Виконавець, або особа, якій надано таке право, в певній формі може зажадати від Замовника іншу інформацію. В такому випадку Замовник зобов'язаний надати таку інформацію шляхом направлення її електронною поштою на адресу Виконавця або іншим шляхом, зазначеним Виконавцем.
3.7. Надаючи інформацію і / або копії документів, Замовник тим самим підтверджує, що вони є повними, достовірними і коректними, а також надані Замовником особисто
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язаний:
4.1.1. Надавати Користувачу Послуги відповідно до Договору.
4.1.2. В межах можливостей інформувати (попереджати) Замовника про додаткові умови і майбутніх змін в порядок проведення Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті і / або листом на адресу електронної пошти та / або будь-яким іншим способом.
4.1.3. Консультувати Замовника з організаційних і технічних питань надання Послуг.
4.1.4. У разі необхідності, забезпечити Замовника матеріалами, необхідними для участі в Заходах / Online-трансляціях / Відео-курсах на умовах Договору.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовникові Послуг з технічних або інших причин, що заважають надання Послуг на час ліквідації таких причин.
4.2.2. Призупинити надання послуг та / або розірвати Договір в односторонньому порядку, при порушенні Замовником взятих на себе зобов'язань та / або гарантій визначених цим Договором.
4.2.3. На свій розсуд і в односторонньому порядку визначати дату, формат, час, тему, лекторів, тривалість і інші умови проведення Заходів / Online-трансляцій / Відео-курсів на яких надається Послуга, скасовувати або переносити їх, повідомивши Замовника / Користувачеві по електронній пошті і / або смс-повідомленням на вказаний Замовником при реєстрації контактний e-mail і / або телефон.
4.2.4. Встановлювати і змінювати вартість, застосовувати системи знижок на послуги в односторонньому порядку.
4.2.5. Змінити формат, місце, дату і час проведення, інші умови, що стосуються Заходи / Online-трансляції / Відео-курсу, в односторонньому порядку. У разі змін, Виконавець повідомляє про це Замовника по електронній пошті і / або смс-повідомленням на вказаний Замовником при реєстрації контактний e-mail і / або телефон.
4.2.6. Проводити Online-трансляцію, як в режимі реального часу, так і шляхом надання доступу Замовнику до перегляду запису. У разі надання доступу до перегляду запису, на Замовника поширюються всі без винятку умови цього Договору.
4.2.7. Зберігати, обробляти і використовувати персональні дані Замовника з метою якісного надання Послуг за цим Договором.
4.2.8. Самостійно визначати всі умови надання Послуг.
4.2.9. Відмовити особі в укладенні Договору та надання Послуг без пояснення причин.
4.2.10. На свій розсуд оновлювати, змінювати і / або видаляти Відео-курси, Заходи і т.д., а також будь-яку опубліковану на Сайті інформацію.
4.2.11. Оновлювати зміст, функціональні можливості і призначений для користувача інтерфейс Сайту, програми трансляції та подібне за своїми власними переконаннями без окремого повідомлення Замовника. Виконавець має право повідомляти Замовника про зроблених модифікації шляхом розміщення відповідної інформації на сайті і / або листом на адресу електронної пошти та / або іншими способами.
4.2.12. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту, послуг тощо.
4.2.13. Виконавець, особа, що проводить надає Послугу, при наданні послуг має право на перевірку виконаних завдань, що дозволяють Виконавцю перевіряти і переконуватися в засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході надання Послуг.
4.2.14. Виконавець має право анулювати участь Замовника на Заході (видалити Замовника з віртуальної кімнати, анулювати ключ доступу, видалити профіль) без повернення внесеної плати в разі порушення Замовником правил під час надання або використання Послуг і т.п., а саме: розпалювання міжнаціональних, релігійних конфліктів , відволікання учасників від теми, спам, тролінг, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи Виконавця, ведучого, персоналу або учасників.
4.2.15. Виконавець має право анулювати участь Замовника в Заході / Online-трансляції / Відео-курсі т.п. в разі встановлення факту передачі Замовником ключа доступу для участі третіх осіб, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю третіх осіб, ретрансляції, будь-якого відтворення матеріалів.
4.2.16. Відмовитися в односторонньому порядку від Договору в разі недотримання Замовником порядку і терміну оплати Послуги чи іншого порушення Замовником умов цього Договору.
4.2.17. Вимагати від Замовника виконання цього Договору.
4.3. Замовник / Користувач зобов'язаний:
4.3.1. До моменту оплати за Послуги, зареєструватися на сайті (для зареєстрованих користувачів - авторизуватися), погодитися і прийняти умови надання Послуги зазначені на Сайті на сторінці Заходи / Online-трансляції / Відео-курсу, а саме: форматом, місцем проведення, датою і часом проведення , Програмою, терміном доступу та іншими умовами, які вказуються на сторінці відповідного Заходи / Online-трансля- ції / Відео-курсу т.п.
4..3.2. Користувач / Замовник погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих в реєстраційній формі. Якщо Користувач / Замовник надає недостовірну інформацію, або якщо у Виконавця є підстави вважати надану Користувачем / Замовником інформацію недостовірною, неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача / Замовника та відмовити Користувачу / Замовнику в наданні Послуг.
4.3.3. При замовленні Послуги здійснити 100% передоплату способом, узгодженим Сторонами.
4.3.4. Замовник не має права передавати свої права за Договором будь-якій третій стороні без узгодження з Виконавцем.
4.3.5. Не порушувати майнових, авторських і особистих немайнових прав Виконавця.
4.3.6. Отримати Послугу, виключно, при проведенні відповідного Заходи / Online-трансляції, на якому (ій) буде надаватися Послуга (на який зареєструвався Замовник). Забезпечити присутність при наданні Послуг (при проведенні Заходи) зазначеної при реєстрації, кількості учасників Замовника. У разі відсутності Замовника (учасників Замовника) на відповідному Заході / Online-трансляції, сплачені Замовником кошти не повертаються.
4.3.7. Для участі в Online-трансляції та перегляду Відео-курсу Замовник самостійно забезпечує дотримання належних вимог для свого персонального комп'ютера і мережі Інтернет.
4.3.8. Самостійно відслідковувати можливі зміни формату, дати, часу, місця проведення, програми та інших умов, що стосуються Заходи / Online-трансляції / Відео-курсу на сторінці відповідного Заходи / Online-трансляції / Відео-курсу (на який зареєструвався Замовник) на Сайті і в випадку виявлення изме
4.3.9. Відстежувати і попереджати випадки потрапляння в «Спам» електронних листів, які направляються Виконавцем з електронної адреси university.petsandpeople@gmail.com. Електронний лист (смс-повідомлення), спрямований Виконавцем на вказаний при реєстрації Користувачем / Замовником, електронна адреса (телефон), вважається доставленим Замовнику, а інформація зазначена в ньому - доведена до відома Замовника.
4.3.10. Негайно повідомити Виконавця (поштою, телефоном або електронною поштою на адресу university.petsandpeople@gmail.com) в разі виникнення умов, які унеможливлюють його участь або / і участь зазначеної при реєстрації, кількості учасників Замовника на Заході / Online-трансляції (на які заре- гістріровалсяЗаказчік) тощо, під час якого (ої) буде надаватися Послуга.
4.3.11. Будь-яка інформація, отримана Замовником від Виконавця в ході надання послуг, є об'єктом інтелектуальної власності останнього. Замовник не має права копіювати аудіо та відеоматеріали Online-трансляції / Відео-курсу і т.п. повністю або частково, вести запис Online-трансляції / Відео-курсу і т.п., а також фіксувати зміст Online-трансляції / Відео-курсу і т.п. повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цим Договором. Замовник зобов'язаний використовувати інформацію, отриману під час перегляду Online-трансляції / Відео-курсу, а також Персональне посилання виключно для власних цілей (для приватного використання), не поширювати і не передавати таку інформацію або її частина третім особам. У разі порушення цієї умови, Виконавець має право вимагати виплати компенсації в десятикратному розмірі вартості Послуги.
4.3.12. Отримувати Послуги за цим Договором особисто, не передавати третім особам ключі (реквізити) доступу.
4.3.13. Входити на інтернет-сервіси для організації відеоконференцій з використанням ключа (реквізиту) доступу, що надається Виконавцем, одночасно тільки з одного пристрою.
4.3.14. Виконувати завдання, надані Виконавцем в строки і в формі, зазначені Виконавцем. В іншому випадку Виконавець має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань без повернення грошових коштів Замовнику.
4.3.15. Повідомити Виконавця про втрату (крадіжку) наданих матеріалів Виконавця / ключів доступу / посилань терміново, але не пізніше 24 годин з моменту події. Інакше це буде розцінюватися як неправомірне поширення інтелектуальної власності Виконавця.
4.4. Користувач має право:
4.4.1. Вимагати у Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації і проведення Заходи / Online-трансляції / Відео-курсу.
4.5. Замовник має право:
4.5.1. Отримувати Послуги відповідно до умов цього Договору.
4.5.2. Отримувати консультації з технічних питань отримання Послуг.
5. ЦІНА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання послуг шляхом розміщення інформації про них на сайті https://universitypetsandpeople.online/ Встановлена вартість і умови надання Послуг діють до наступного зміни на Сайті.
5.2. Ознайомившись з поточним переліком послуг Виконавця і даної публічної офертою, Замовник здійснює 100% оплату способом, узгодженим Сторонами, після чого Договір автоматично вважається акцептованим. При цьому Замовник висловлює своє розуміння суті Послуг, що підлягають наданню за цим Договором, в тому числі з усіх його істотних умов.
5.3. Переказ коштів через електронну систему платежу або іншим способом проводиться Замовником самостійно, в ініціативному порядку, відповідно до програмним, інформаційним і технологічним забезпечення системи з дотриманням правил безпеки інформації цієї системи. Всі витрати, пов'язані з переказом коштів, несе Замовник.
5.4. У разі, коли початок надання Послуг в певні на Сайті терміни неможливо Виконавцю можливим з причин, не залежних від Виконавця (хвороба Виконавця, технічні збої і т. д.), або через зміну вартості послуг Виконавця в період між оформленням заявки і фактичним отриманням грошових коштів Виконавцем, він негайно повідомляє про це Замовника, але не пізніше 2-х робочих днів з моменту настання вищевказаних обставин.
5.5. По завершенні надання Послуг Виконавцем, акт про надані послуги не формується і не підписується. Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником в повному обсязі, якщо Виконавець не отримав від Замовника мотивованих письмових заперечень за якістю наданих Послуг на електронну пошту, вказану на сайті Виконавця, не пізніше останнього дня надання Послуг. У будь-якому випадку відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановлених в Договорі термінів вважається визнанням факту належної якості Послуг.
5.6. Вартість оплачених Замовником коштів за Послугу; не повертається Замовнику, якщо він (зазначена Замовником при реєстрації кількість учасників) був (були) відсутні на відповідному Заході / Online-трансляції, на якому (ій) надавалася Послуга (на яке зареєструвався Замовник).
5.7. Вартість оплачених Замовником коштів за Послугу може бути повернута Виконавцем Замовнику (спосіб повернення коштів додатково погоджується Сторонами в усній формі) протягом 14 календарних днів виключно в разі, якщо Замовник завчасно до початку Заходи / Online-трансляції, під час якого (ої) буде надаватися послуга, офіційно (листом або по електронній пошті на адресу university.petsandpeople@gmail.com) звернувся до Виконавця і повідомив про умови, які виключають його участь у Заході / Online-трансляції та клопотання про повернення коштів:
-При обігу не пізніше, ніж за 14 днів до початку заходу - повертається сплачена сума за винятком комісії банку / платіжної системи;
-При обігу не пізніше, ніж за 7 днів до початку заходу - повертається 50% від сплаченої суми;
-При зверненні менш, ніж за 7 днів до початку заходу, повернення не провадиться.
Сплачена Замовником сума вважається фактично понесеними витратами Виконавця на підготовку і поверненню не підлягає.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, Сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору та положень чинного законодавства України.
6.2. Виконавець несе відповідальність за дії залучених ним третіх осіб
6.3. Замовник зобов'язаний відшкодувати всі завдані в результаті порушення цього Договору, збитки і упущену вигоду Виконавця в повному обсязі. Будь-яка передача інформації, отримана Замовником у зв'язку з виконанням цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, здійснення запису і / або поширення записів Online-трансляції / Відео-курсу і т.п., або їх частини, без попередньої письмової згоди Виконавця , якщо інше не передбачено цим Договором, Замовник зобов'язаний сплатити Виконавцю штраф в розмірі 200 000 грн.
6.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в Заході / Online-трансляції, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, в т.ч. через невиконання Замовником умов цього Договору.
6.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Заходи / Online-трансляції / Відео-курсу і т.п. особистим очікуванням Учасника. Зміст Заходи / Online-трансляції / Відео-курсу представляє авторські програми і висновки лекторів, які можуть не збігатися з особистими переконаннями і висновками Замовника.
6.6. Ні за яких умов і обставин Виконавець не несе відповідальності за прийняті Замовником або третіми особами рішення на підставі інформації, отриманої на Заході / Online-трансляції / Відео-курсі і т.п.
6.7. Виконавець не несе відповідальність за порушення умов Договору в разі надання Замовником недостовірної та / або неповної інформації про себе в оформленні замовлення і оплати послуг в т.ч. контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.), а також в разі ненадання Замовником нової контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.).
6.8. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з причин, пов'язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення Замовника, інтернет-сервісів для організації відео-конференцій, а також Виконавця.
6.9. Замовник розуміє і приймає умови, згідно з яким порушення ним умов цього Договору може призвести до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням надання Замовнику Послуг.
6.10. У разі неотримання Замовником послуг не по прямій вини Виконавця усунення Замовника від участі в заходах у зв'язку з порушенням Договору відмови Замовника від цього Договору та / або послуг через суб'єктивні причини і т.п., кошти, сплачені Замовником за Послуги, не повертаються.
6.11. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію і зміни програми, розкладу сеансів та інших умов своїх Послуг.
6.12. У разі, якщо з якої-небудь причини Виконавець не надає Послугу в запланований термін, відповідальність Виконавця обмежується виключно наданням відповідних Послуг в інший термін.
6.13. Сукупна відповідальність Виконавця по Договором оферти, по будь-яким позовом або претензії по Договору оферти або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за даним Договором. При цьому може бути стягнуто лише реальний збиток, але не упущена вигода.
6.14. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після підписання цього Договору. До обставин форс-мажор відносяться: стихійні лиха, страйки, зміни діючого законодавства України, рішення директивних органів, оголошення війни, початок бойових дій, блокада, ембарго, міжнародні санкції. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов'язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення і документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти і вказати орієнтовний термін дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка уповноваженого органу за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на наступні обставини. При наявності обставин непереборної сили термін виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором продовжується на строк існування обставин форс-мажору
7. ПОРЯДОК ВТРІШЕННЧЯ СПОРІВ
7.1. Всі суперечки, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за місцем реєстрації Виконавця. При розгляді таких спорів використовується матеріальне і процесуальне право України.
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони вважають конфіденційною всю ділову та особисту інформацію, передану ними один одному: інформацію про їх клієнтів, партнерів, бізнес-плани, ціни, заробітні плати, технології, особисті відносини і т.д
8.2. Сторони не повинні відкривати конфіденційну інформацію кому б то не було, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством країни Виконавця для виконання вимог органів влади, правоохоронних органів або суду, або коли інформація є загальнодоступною, або за взаємною згодою сторін.
9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1. Матеріали, графіка, дизайн, що містяться на Сайті, є власністю Виконавця і захищені авторським правом.
9.2. Сторони прийшли до беззастережного згодою, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання і т.п.) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні і будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв'язку з отриманням ним Послуг за цим Договором, в повному обсязі відносяться Виконавцю, іншим правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.
9.3. Замовнику забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем в рамках цього Договору інформацію і матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.
9.4. Послуги надаються для особистого використання Замовником. Забороняється передавати ключі (реквізити) доступу до Заходам / Online-трансляціям / Відео-курсам і т.п. третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу Виконавця. Повним і винятковим правом на продукцію Заходи / Online-трансляції / Відео-курсів і т.п. володіє Виконавець.
9.5. Заходи / Online-трансляції / Відео-курси і т.д. не є об'єктами вільного доступу.
9.6. Записи Заходів / Online-трансляцій / Відео-курсів призначені виключно для власних внутрішніх потреб Замовника. Подальше поширення, перепродаж, відтворення, копіювання, переробка, кодування і публікація інформації, отриманої з електронних версій видання, заборонені. Замовник і (або) користувач електронної пошти, з яким було передано електронне видання, яке не має права надавати доступ до нього іншим фізичним особам або організаціям, а також не має права публікувати, обнародувати, відтворювати, поширювати, переробляти, компілювати і декомпілювати, будь-яким способом публічно використовувати і демонструвати в будь-яких цілях електронні версії видань частково або повністю без згоди на те Виконавця.
9.7. Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю збитки, пов'язані з порушенням цього Договору в повному обсязі, і несе відповідальність відповідно до чинного законодавства про захист інтелектуальної власності
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://universitypetsandpeople.online/ і діє до моменту відкликання або зміни оферти Виконавцем
11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти Замовником - оплата Послуг за Договором способами і в порядку, визначених договором (ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) і діє до моменту виконання усіх зобов'язань Сторін, або в його розірвання за згодою Сторін або за ініціативою однієї Сторони в порядку, визначеному Договором.
11.2. Договір може бути розірваний:
11.2.1. За згодою Сторін в будь-який час.
11.2.2. З ініціативи Виконавця в разі порушення умов Договору Замовником з обов'язковим письмовим (на електронну пошту) повідомленням Замовника
12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Будь-які повідомлення за Договором можуть спрямовуватися Замовником Виконавцю за адресою електронної пошти з адреси, вказаної Замовником при реєстрації, Виконавцем Замовнику за адресою, вказаною Замовником при реєстрації з адреси, вказаної в розділі 13 «Реквізити боку», цього Договору, та / або поштою з повідомленням про вручення листа.
12.2. Недійсність одного або більше умов Договору не тягне засобою недійсність всього Договору або окремих його частин, які залишаються в силі.
12.3. Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання послуг у формі окремого письмового двостороннього документа не є порушенням умов цього Договору.
12.4. У випадках, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України
12.5. Виконавець є платником єдиного податку третьої групи за ставкою 5%.
12.6. Приймаючи умови Договору, Замовник дає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних в межах, необхідних для виконання цього Договору, і вважаються попередженими про свої права, визначених у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору даних особою, якій передаються персональні дані. Усі правовідносини, пов'язані з обробкою персональних даних, регулюються відповідним законодавством України з питань захисту персональних даних
РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ
Виконавець:
ФОП Подобрєєва Наталя Олександрівна
Код : 3164601520
Cчет : UA823206490000026009052741667
Название банка: ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"
КОНТАКТИ
Мы на зв'язку 24/7
Viber, Telegram:
+38 073 886 33 95

university.petsandpeople@gmail.com